Spolupráce s PPP a SVP Krnov

Pedagogicko-psychologická poradna Bruntál, Soukenická 137/27, 794 01 Krnov zajišťuje pedagogicko-psychologickou péči dětem a mládeži ve věku od 3 do 19 let.

Doporučená doba pro telefonický kontakt:

pondělí, středa, čtvrtek – 8.00 až 15.00, pátek – 12.00 až 13.30

Kontakt: telefon 554 612 395

Poskytované služby:

  • šetření školní zralosti u předškolních dětí
  • řešení výukových a výchovných obtíží žáků základních, středních škol a SOU
  • řešení profesionální orientace žáků 9. tříd ZŠ a speciálních škol
  • šetření a pomoc integrovaným žákům se specifickými poruchami učení
  • přednášky pro žáky, rodičovskou a učitelskou veřejnost
  • koordinovaná spolupráce se sociálními odbory, soudy, zdravotnickými zařízeními, policií

Na základě žádosti především rodičů, ale i na základě požadavků z MŠ, ZŠ, pediatrů a jiných odborných pracovišť (vždy s písemným souhlasem rodičů), provádějí odborní pracovníci poradny šetření dětí z oblasti Holčovicka, Osoblažska, Jindřichovska a Albrechticka.

Mgr. Miroslav Piňos, psycholog – ředitel PPP Bruntál, e-mail: pinos@pppbruntal.cz

Středisko výchovné péče je  v Krnově na nové adrese – Zámecké náměstí 13 (areál zámečku), v kancelářích 15 a 19 v 1. patře budovy.

Konzultace je možné sjednat telefonicky na čísle 770143582 nebo na emailu svpkrnov@tiscali.cz.

Skupinové konzultace:
středa 14:00 – 15:30 – děti II. stupeň ZŠ a starší
pátek 14:00 – 15:15 – děti I. stupeň ZŠ

Back To Top