Výchovné poradenství

Úkolem výchovného poradce je pomáhat řešit pedagogické a psychologické otázky vzdělávací a profesní orientace dětí. Pečovat o jejich zdravý psychický a sociální vývoj. Dbát na rozvoj jejich osobnosti. Věnuje zvláštní pozornost dětem, u kterých se objevují obtíže ve vzdělávání, výchovné a sociální problémy. Garantem plnění tohoto úkolu je na škole výchovná poradkyně p. uč. Radka Žlebčíková (radka.zlebcikova@zsma.cz). Konzultační hodiny každý čtvrtek od 13.20 do 14.00 hodin.

Její činnost spočívá zejména v tom, že:

 • průběžně informuje žáky a rodiče o skutečnostech, které jsou důležité pro přípravu na budoucí povolání
 • zprostředkovává styk s Pedagogicko psychologickou poradnou Krnov (krnov@pppbruntal.cz)
 • spolupracuje s preventistkou sociálně patologických projevů a koordinátorkou preventivních aktivit paní uč. Pavlínou Kostelníkovou (pavlina.kostelnikova@zsma.cz) v oblasti prevence zneužívání návykových látek
 • poskytuje individuální porady žákům a jejich zákonným zástupcům při řešení výchovných a výukových problémů i v otázkách týkajících se studia na středních školách a volby povolání
 • řídí a koordinuje péči o integrované žáky
 • spolupracuje se specializovanými pedagogickými centry
 • spolupracuje s Odborem sociálních věcí při OÚ Město Albrechtice
 • spolupracuje s OkÚ Bruntál
 • spolupracuje s Eurotopií Opava o.p.s.
 • organizuje návštěvy žáků na Dnech otevřených dveří
 • spolupracuje s vyučujícím předmětu volba povolání

 

 

Back To Top