Týdenní plán od 23. do 27. dubna 2012

Český jazyk

 • Vyjmenovanaá slova po z
 • Slovesa – osoba, číslo, čas
 • Podstatná jména – pád, číslo, rod
 • Uč. str. 114-115
 • Čtení – čtení s porozuměním, text prózy zpaměti
 • Psaní – písanka str. 19, 20
 • Sloh – práce se slovy (slova lichotná, souřadná, nadřazená, podřazená, mnohoznačná)

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem
 • Porovnávání a přenášení úseček, střed úsečky

Prvouka

Pracovní činnosti

 • Jednoduché činnosti

Výtvarná výchova

 • Slet čarodějnic – komiks

Hudební výchova

 • Nácvik písniček ke sletu čarodějnic

Tělesná výchova

 • Rozvoj pozornosti – házení a chytání míče, pohotovost na signál, házení na pokračování.
 • Pohybové hry – posilování obratnosti, rychlosti, pozornosti.

Doplňující informace pro rodiče

 • 30. 4. – Slet čarodějnic! Děti se neučí, přinesou si kostýmy, svačinu, pití. V případě nepříznivého počasí akce proběhne v tělocvičně.
 •   1. 5. – státní svátek
 • 10. 5. – třídní schůzkyod 15.30 do 17.30

 Jitka Hlaváčková, tř. učitelka

Back To Top