Týdenní plánod 16. do 20. dubna 2012

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slovapo v
 • Slovesa – procvičování (osoba, číslo, čas)
 • Uč. str. 107-112
 • Čtení – čtení s porozuměním
 • Psaní – písanka str. 17 a 18
 • Sloh – sestavení osnovy článku, pozvánka

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Násobení a dělení násobků 10 jednocifernými čísly
 • Dělení se zbytkem – procvičování
 • Slovní úlohy
 • Přenášení a porovnávání úseček

Prvouka

 • Stavba těla živočichů, obratlovci a bezobratlí
 • Uč. str. 58-60, PS str. 51-53

Pracovní činnosti

 • Práce s kartonem

Výtvarná výchova

 • Ježibaba – vlastní výběr techniky

Hudební výchova

 • Taneční hry se zpěvem
 • Nácvik písně Árie ježibaby

Tělesná výchova

 • Procvičování postřehu – přeskakování, podbíhání dlouhého švihadla
 • Zdokonalení odrazu, síly na pružném můstku – plynulý rozběh, doskok na kozu do dřepu

Doplňující informace pro rodiče

 • 30. 4. – slet čarodějnic – připravujte kostýmy!

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika Prvouka
Slovesa Knoflíky Savci
Vyjm. slova po v Násobilka Ptáci
Procvičuj s delfíny   Ryby
Had   Obojživelníci

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top