Týdenní plán od17. 5. do 21. 5.

Český jazyk

 • Předložky a spojky
 • Procvičování určování slovních druhů v textu
 • Čtení – články v čítance Alter
 • Psaní – písanka str. 27 – 28
 • Sloh – vyprávění

Anglický jazyk

 • 28. lekce  Abeceda
 • naučit se hláskovat slova
 • rozhovor

Matematika

 • Písemné násobení jednociferným číslem
 • Geo – kruh, kružnice

Prvouka

 • Rovnováha v přírodě a její ochrana
 • Lidské tělo

Pracovní činnosti

 • Lisování květin

Výtvarná výchova

 • Ilustrace k filmu nebo knize

Hudební výchova

 • Poslech ukázek různých hudeb. žánrů
 • Nová píseň, doprovod písní na hudeb. nástroje

Tělesná výchova

 • Posilování svalstva horních a dolních končetin, skok do výšky přes gumu, závodivé hry, míčová hra na zaháněnou

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu je třídní schůzka, nezapomeňte podepisovat žákovské knížky a posílejte peníze na výlet, divadlo a fotografie. Dopředu Vás prosím o kontrolu učebnic, žáci je mají neobalené a byly to většinou úplně nové učebnice na začátku školního roku, pokud budou poškozené, musí je žáci uhradit.

         Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top