Týdenní plán od 10. 5. do 14. 5.

 

Český jazyk

 • Číslovky a příslovce
 • Opakování vyjmenovaných slov
 • Sloh – krátký dopis
 • Psaní – Písanka str. 25-26
 • Čtení – Orientace v dětské literatuře

Anglický jazyk

 • 27. lekce Moje škola
 • Poslech, čtení, překlad
 • Projekt

Matematika

 • Dělení mimo obor násobilky
 • Geometrie – čtverec, obdélník, kruh

Prvouka

 • Zkoumáme přírodu
 • Rozmanitost přírody – roční období

Pracovní činnosti

 • Vazba květin – návštěva květinářství

Výtvarná výchova

 • Můj vlastní portrét

Hudební výchova

 • Písničky k táboráku a na výlet

Tělesná výchova

 • Závodivé hry, kontrolní cvičení a hodnocení (šplh, kotouly, hod míčkem, druhy startu)
 • V případě vhodného počasí běh v terénu

Doplňující informace pro rodiče

Do konce měsíce května vybíráme peníze na divadlo (Mach a Šebestová) a na celodenní výlet do Zoo na Kopečku u Olomouce, prohlídka hradu Šternberka a návštěvu města Olomouce. Podrobnosti mají děti v žákovských knížkách. Nezapomeňte na poslední třídní schůzku v tomto roce, těším se na Vás i s dětmi 19. 5. v naší třídě.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

 

Back To Top