Týdenní plán od 9.12. do 13.12.

Český jazyk

 • Slovesa, slovesný čas, časování sloves
 • Vyjmenovaná slova a určování slovních druhů
 • Čtení z knihy na pokračování – hodnocení plynulosti

Český jazyk – sloh

 • Vánoční přání

Anglický jazyk

 • Where are the (monkeys)? Asking directions
 • 2. stupeň přídavných jmen

Matematika

 • Čísla větší než 10 000, rozklad, číselná osa
 • Slovní úlohy
 • Geometrie – pravoúhlý trojúhelník

Vlastivěda

 • ČR – pohoří, vodstvo, nížiny
 • Program na PC

Přírodověda

 • Rostliny, houby a živočichové lesa
 • Projekt – les

Pracovní činnosti

 • Papírová skládanka

Výtvarná výchova

 • Písmo jako dekorativní prvek

Hudební výchova

 • Písničky o zimě

Tělesná výchova

 • Košíková přihrávky a pohyb s míčem, střelba na koš, soutěže družstev

Doplňující informace pro rodiče

 Kontrola známek na ELCE.

 16.12. výchovný koncert – 40 Kč placeno z tříd. fondu, dopoledne od 9.00 hodin v tělocvičně

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top