Týdenní plán od 9. do 13. září 2013

Český jazyk

 • Věty, slova, počet slov ve větě.
 • Uč. str. 6-9 a Uč. doma str. 9-12.
 • Sloh: vyprávění pohádky podle obrázkové osnovy.

Čtení

 • Plynulé čtení se správnou intonací.
 • Čítanka str. 8-14.

Psaní

 • Malá písmena abecedy – upevňování správných tvarů, sklonu a velikosti písmen.

Matematika

 • Čísla od 0 do 20, sčítání a odčítání do 10, sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky, slovní úlohy.
 • Geometrie: geometrické tvary.

Prvouka

 • Co děláme ve škole, cesta do školy.
 • Uč. str. 5 a 6, PS

Pracovní vyučování

 • Dodržování bezpečnosti a hygieny.

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyjádření na základě vlastního prožitku – z četby  Ferdy Mravence.

Hudební výchova

 • Rozšiřován hlasového rozsahu.
 • Nácvik písně Okolo Frýdku, uč. str. 8 a 9.

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik.

Doplňující informace pro rodiče

 • 10. 9. – plavecký výcvik – odjezd v 7.25 od školy. Děti budou mít plavky, osušku, boty na bazén a děvčata čepici na plavání. Prosím, nedávejte dětem řetízky a náramky, děvčatům dlouhé náušnice. Po návratu budeme mít ještě hodinu čtení(čítanky máme ve třídě). Nezapomeňte dětem dát čip na oběd.
 • 11. 9 – 16.15 třídní schůzka, prosím o dochvilnost.
 • Vybavení kufříků pro Vv a Pv – vodové barvy, 2 štětce (kulatý a plochý), tuš,20 špejlí, tuhé lepidlo, jehla s velkým ouškem, vyšívací balvnka, nit, zástěrka nebo staré tričko, hadřík. Děti si vše přinesou do 16. září.

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika Prvouka
Počet slov ve větě Počítáme se zvířátky Ve škole
Písmenkové pexeso Řetězce Dopravní značky
Věta Zašifrovaná abeceda  
Počet slov ve větě 2    

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top