Týdenní plán od 2. do 6. září 2013

Český jazyk

 • Slabika, slovo, věta – opakování učiva 1. ročníku

Čtení

 • Čtení po prázdninách – opakování, procvičování

Psaní

 • Procvičování psaní písmen, slov, krátkých vět

Matematika

 • Procvičování sčítání a odčítání v oboru do 10

Prvouka

 • Škola

Pracovní vyučování

 • Vydávání učebnic

Výtvarná výchova

 • Naše prázdniny – kresba

Hudební výchova

 • Opakování písniček  z první třídy

Tělesná výchova

 • Závodivé hry

Doplňující informace pro rodiče

 •  2. 9. – vyučování do 8.45
 •  3. 9. – děti si přinesou nepodepsané sešity, vydávání učebnic, vyučování do 11.25
 •  4. 9. – vyučování podle rozvrhu hodin
 • 10.9. – plavecký výcvik

JitkaHlaváčková, třídní učitelka

 

 

 

Back To Top