Týdenní plán od 9. do 13. května

Český jazyk

 • párové souhlásky
 • procvičování psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách
 • opakování slovních druhů
 • diktát
 • str. 99

Čtení

 • tiché čtení s porozuměním
 • str. 103-106

Psaní

 • správný sklon písma, úhlednost
 • str. 23

Matematika

 • procvičování násobení a dělení čísly 2, 3, 4
 • opakování
 • sčítání a odčítání do 100 – fólie
 • str. 31-32

Prvouka

 • významná data v kalendáři

Pracovní vyučování

 • práce s papírem

Výtvarná výchova

 • výtvarné vyjádření na základě vlastního prožitku

Hudební výchova

 • deklamace říkadel

Tělesná výchova

 • rychlý běh po dráze vymezené čárami s došlápnutím na jednotlivé mety

Doplňující informace pro rodiče

Tento týden si děti nemusí nosit učebnici ani prac. sešit do Prvouky.

V úterý 10. května proběhne opět sběrový den – děti mohou přinést baterie, mobily atd…

Ve středu 11. května se od 15. 30 do 17. 30 hodin konají konzultační třídní schůzky.

Ve čtvrtek 12. května proběhne fotografování tříd (náhradní termín 13. května).

Back To Top