Týdenní plán od 2.do 6. května

Český jazyk

 • procvičování měkkých, tvrdých souhlásek
 • opakování slovních druhů
 • párové souhlásky
 • str. 97-98

Čtení

 • procvičování tichého čtení s porozuměním
 • báseň zpaměti
 • str. 100-104

Psaní

 • slova protikladná
 • str. 21-22

Matematika

 • násobení a dělení 4
 • str. 28-30 

Prvouka

 • opakování – jaro
 • PS str. 64-65
 • pracovní listy
 • ochrana a tvorba životního prostředí

Pracovní vyučování

 • dopravní hřiště

Výtvarná výchova

 • vyjadřování se podle představ a fantazie

Hudební výchova

 • pohyb podle hudby

Tělesná výchova

 • manipulace s míčem
 • nácvik hodu míčku z místa

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu 4. května jedeme na dopravní hřiště v Krnově, lístečky s pokyny dostanou děti v pondělí. Denně trénujte počítání na fólii.

Back To Top