Týdenní plán od 9. do 13. června

Český jazyk

 • Neohebné slovní druhy – spojky, částice, citoslovce
 • Procvičování pravopisných jevů
 • str. 150-154

Český jazyk – sloh

 • Přímá a nepřímá řeč
 • str. 158-159

Anglický jazyk

 • Nedodáno

Matematika

 • Závěrečné opakování
 • Písemná práce

Vlastivěda

 • Střední a jižní Morava
 • Orientace – vše
 • str. 46-48

Přírodověda

 • Elektrárny
 • Elektrický obvod

Pracovní činnosti

 • Chov zvířat – návštěva konírny

Výtvarná výchova

 • Kniha – výtvarná úprava, ilustrátoři

Hudební výchova

 • Taneční hudba

Tělesná výchova

 • Skok do dálky, běh na 800 m
 • Cvičíme venku – vhodná obuv!

Erika Kynická, třídní učitelka

 

Back To Top