Týdenní plán od 9. 5. do 13. 5.

 • 4. B
 • 461× přečteno

Český jazyk

 • Procvičování – větný rozbor dle učebnice str. 127-131
 • Opakování pravopisu – pracovní sešit
 • Dramatizace ve skupinách

Český jazyk – sloh

 • Bohatost vyjadřování
 • Slohová pravidla

Anglický jazyk

 • Číslovky do sta
 • Opakování

Matematika

 • Řešení slovních úloh se zlomky
 • Procvičování  – pracovní sešit
 • Síť krychle a kvádru – učebnice str. 47-48

Vlastivěda

 • Bitva na Bílé hoře, 30. – letá válka
 • Rudolf II.

Přírodověda

 • Látky a jejich vlastnosti
 • Dopravní výchova

Pracovní činnosti

 • Pokusy a pozorování klíčení semen

Výtvarná výchova

 • Motýl – klovatina, barva

Hudební výchova

 • Vnímání 2/4 a 3/4 taktu
 • Jede, jede x Já do lesa – zpěv ve skupinách
 • Poslech ukázek dle CD

Tělesná výchova

 • Skok daleký
 • Hod míčkem

Informatika

 • Tisk výstupní práce – hledání informací na www
 • Kvalifikovaná práce s klávesnicí PC

 

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu 11. 5. od 15,30 do 17,30 hodin – inf. tř. schůzky.

 Taťána Hazuchová, tř. učitelka

Back To Top