Týdenní plán od 2. 5. do 6. 5. 2011

 • 4. B
 • 666× přečteno

Český jazyk

 • Souvětí – učebnice str. 127-131
 • Procvičování pravopisu – pracovní sešit
 • Četba ukázek umělecké literatury

Český jazyk – sloh

 • Dopis
 • Bohatost vyjadřování, slohová pravidla

Anglický jazyk

 • Sport a hry
 • Časování sloves

Matematika

 • Procvičování – zlomky učebnice str. 24-27, pracovní sešit
 • Síť krychle – pracovní list

Vlastivěda

 • Vladislav II., Ludvík Jagellonský
 • Habsburkové – Rudolf II.

Přírodověda

 • Atlasy a odborná literatura o přírodě
 • Příprava herbáře
 • Dopravní výchova

Pracovní činnosti

 • Klíčení semen

Výtvarná výchova

 • Desing a estetika předmětů denní potřeby

Hudební výchova

 • Nácvik písně s pohybem
 • Poslechy ukázek

Tělesná výchova

 • Míčové dovednosti – házená
 • Nízký start, skok z místa

Informatika

 • Kvalifikovaná práce s klávesnicí PC
 • Metody a nástroje vyhledávání informací

Doplňující informace pro rodiče

Dvoudenní školní výlet 8. – 9. 6. 2011  Lašsko /Kopřivnice, Štramberk, Příbor, Hukvaldy/, inf. v ŽK.

Taťána Hazuchová, třídní učitelka

Back To Top