Týdenní plán od 9. 5. do 13. 5. 2022

Čtení

 • Procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov, vět
 • Písmena a hlásky Q, W, X
 • Doplňkové texty
 • Čtení s porozuměním
 • str. 62-64 + 2-5 (3. díl)

Psaní

 • Procvičování psaní osvojených písmen
 • Nácvik velkých písmen U, V, Y, H, K, A
 • str. 5-12

Matematika

 • Upevňování sčítání a odčítání do 10
 • Numerace  v oboru 0-15
 • Matematické řetězce
 • Rozklad čísel
 • Osa souměrnosti
 • Určování počtu o několik více
 • Orientace v čase, digitální čas
 • str. 26-30

Prvouka

 • Léto
 • Proměny přírody v létě
 • Zahrada – části rostlin, části stromu
 • Les – lesní rostliny, plody
 • str. 63-65

Pracovní vyučování

 • Určování vlastností materiálů

Výtvarná výchova

 • Aktivní práce s ilustrací

Hudební výchova

 • Rytmizace
 • Správné dýchání a správná výslovnost

Tělesná výchova

 • Atletika – skok daleký

Doplňující informace pro rodiče

Prosím, kontrolujte dětem pravidelně pomůcky do vyučování (tužky, pastelky, lepidlo, nůžky, fix na tabulku, hadřík…)

Pravidelně s dětmi čtěte, procvičujte pamětné počítání a také učivo z prvouky + viz odkazy na plánu.

Za příznivého počasí budeme v Tv chodit cvičit ven (vhodné oblečení a obuv).

Odkazy k procvičování učiva

Čtení Matematika Prvouka Jiné
Kvíz Rozklad čísel Léto – měsíce, počasí Mravenčí ukolébavka
Čti s porozuměním Matem. řetězce Opakuj
Doplň slabiku Pyramidy Opakuj
Rébusy Sčítej do 20 Lesní plody
Oprav slova Počítej a oprav Sestřel správný měsíc Orientace v čase – odpověz

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top