Týdenní plán od 2. 5. do 6. 5. 2022

Čtení

 • Procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov, vět
 • R, L, M, DI, TI, NI
 • Čtení s porozuměním
 • Doplňkové texty
 • str. 55-61

Psaní

 • Procvičování psaní osvojených písmen
 • Nácvik velkých psacích písmen
 • str. 47-48, 3. díl str. 1-4

Matematika

 • Upevňování sčítání a odčítání do 10
 • Numerace  v oboru 0-15
 • Orientace na číselné ose
 • Rozklad a sklad čísel
 • Dopočítávání, řetězce
 • Určování druhého sčítance
 • str. 21-25

Prvouka

 • Popis činnosti

Pracovní vyučování

 • Obkreslování podle šablony

Výtvarná výchova

 • Aktivní práce s ilustrací

Hudební výchova

 • Seznámení s hudebními nástroji – návštěva ZUŠ

Tělesná výchova

 • Atletika – hod

Doplňující informace pro rodiče

V úterý 3. 5. proběhne fotografování tříd.

Prosím, kontrolujte dětem pravidelně pomůcky do vyučování (tužky, pastelky, lepidlo, nůžky, fix na tabulku, hadřík…)

Pravidelně s dětmi čtěte, procvičujte pamětné počítání a také učivo z prvouky + viz odkazy na plánu.

Odkazy k procvičování učiva

Čtení Matematika Prvouka Jiné
Slova s R, L + a – do 15 Orientace v čase – odpověz Mravenčí ukolébavka
Kvíz Práskni krtka Interaktivní hodiny
DI, TI, NI Řetězce Léto – měsíce, počasí
Oprav slova Počítej a oprav Opakuj
Rébusy Slovní úlohy Sestřel správný měsíc

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top