Týdenní plán od 9. 5. do 13. 5.

Český jazyk

 • Skloňování číslovek
 • Koncovky podst. a příd. jm.

Český jazyk – sloh

 • Výpisek

Anglický jazyk

 • Family life

Matematika

 • Násobení a dělení desetinných čísel 10 a 100
 • Nás. a děl. des. čísel přirozeným číslem
 • Vzájemná poloha dvou kružnic

Vlastivěda

 • Jižní Čechy

Přírodověda

 • Dopravní výchova

Pracovní činnosti

 • Vliv chemických látek na rostliny

Výtvarná výchova

 • Dokončení výkresů do soutěže Husgvarna

Hudební výchova

 • Zvukomalba
 • Červená řeka

Tělesná výchova

 • Atletika

Doplňující informace pro rodiče

11. 5. se konají informativní třídní schůzky

                        Grčková Ludmila, třídní učitelka

Back To Top