Týdenní plán od 9. 4. do 13. 4. 2012

Český jazyk

 • Koncovky podstatných jmen.
 • Věta jednoduchá.
 • Učebnice str. 115-117.
 • Pokračování v malém PS.

Český jazyk – sloh

 • Bohatost vyjadřování.

Český jazyk a literatura

 • Hlasité a tiché čtení.
 • Čítanka str.109-113.

Anglický jazyk

 • Ovoce – slovní zásoba.
 • Číslovky do 100.
 • Pracovní sešit str. 44-45.

Matematika

 • Zlomky.
 • Slovní úlohy.
 • Učebnice str. 16-18.
 • GE: Rovnoběžníky.

Vlastivěda

 • Lucemburkové na českém trůně.
 • Karel IV.
 • Učebnice str. 23-24.

Přírodověda

 • Ekosystém lidských obydlí.
 • Živočichové.
 • Učebnice str. 56.

Pracovní činnosti

 • Kulisy k pohádce.

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se.

Hudební výchova

 • Poslechové činnosti.

Tělesná výchova

 • Nevyučuje se.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Pondělí 9. 4. Velikonoce.
 2. Úterý 10. 4. je ředitelské volno.
 3. Noste kostýmy do pohádky.
 4. Děti si mohou do matematiky donést kalkulačku.
 5. Známky a informace naleznete na Moje EL-KA.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO!!!

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČTINA
Rod, číslo, pád, vzor Zapisuj zlomky  Sloveso to be
Vyjmenovaná slova  Vyber zlomek  Sloveso mít -have
Koncovky podst. jmen  Krokodýl – násobení  Jídlo
Znáš vzory podst. jmen Velká násobilka na čas  Ovoce 
Test na podstatná jména Hry na procvičení matematiky  Test ovoce 
PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA Sloveso to be 
Lidské obydlí Přemyslovci králové Věty s have got 
  Test – Přemyslovci Ovoce a zelenina
  Lucemburkové   

 

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top