Týdenní plán od 2. 4. do 6. 4. 2012

Český jazyk

 • Procvičování všech rodů podstat. jmen.
 • Doplňování koncovek do textů.
 • Vyjmenovaná slova.
 • Učebnice str. 111-113.

Český jazyk – sloh

 • Řečnická cvičení.

Český jazyk a literatura

 • Četba nahlas i potichu.
 • Čítanka str. 109-110.

Informatika

 • Referáty v PowerPointu.

Anglický jazyk

 • Velikonoce.
 • Slovní zásoba – jídlo.
 • Pracovní sešit str. 42-43.

Matematika

 • Jednotky objemu a času.
 • Slovní úlohy.
 • Zlomky.
 • Učebnice str. 12-13.

Vlastivěda

 • Přemyslovci – dokončení.
 • Učebnice str. 22.
 • Shrnutí.

Přírodověda

 • Ekosystém lidských obydlí – živočichové.
 • Učebnice str. 56.

Pracovní činnosti

 • Velikonoční výrobky.

Výtvarná výchova

 • Velikonoce.

Hudební výchova

 • Nevyučuje se – prázdniny.

Tělesná výchova

 • Nevyučuje se – prázdniny.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Od pondělí zkrácené vyučování, děti končí ve 12.00 hodin, veškeré informace najdete na EL-CE.
 2. Přes prázdniny dopsat do čtenářského sešitu další knihu za březen.
 3. Od 5. 4. do 9. 4. mají děti velikonoční prázdniny, 10. 4. je uděleno ředitelské volno. Uvidíme se tedy ve středu 11. dubna.
 4. Děti si mohou do matematiky donést kalkulačku.
 5. Známky a informace naleznete na Moje EL-KA.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO!!!

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČTINA
Pravopis rodu mužského Jednotky času Sloveso to be
Rod, číslo, pád, vzor Jednotky hmotnosti Sloveso mít -have
Určování vzorů Logické úlohy  Jídlo 
Vyjmenovaná slova  Zlomky  Pizza
Slovní druhy  Početní operace Zvířata 2 
PŘÍRODOVĚDA VLASTIVĚDA Oběšenec jídlo 
Jarní byliny Dědičný královský titul  Příběhy
Lidské obydlí Vláda rodu Přemyslovců Jídlo
Ekosystém park Přemyslovci králové   

 

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top