Týdenní plán od 9. 11. do 13. 11. 2020

Český jazyk

 • Stavba slova
 • Vyjmenovaná slova po B
 • Slova souznačná
 • Sloh – dopis
 • Čtení – technika čtení, frázování
 • Psaní – str. 15, 16 – opis, přepis

Anglický jazyk

 • What´s this?

Matematika

 • Násobilka 9
 • Pamětné sčítání a odčítání dvojciferných čísel
 • Písemné +, – s přechodem i bez přechodu 10
 • G – vzájemná poloha dvou přímek

Prvouka

 • Orientace v krajině

Pracovní činnosti

 • Pomoc v domácnosti nebo na zahradě

Výtvarná výchova

 • Ilustrační kresba k pohádce

Hudební výchova

 • Píseň k VS po B
 • Noty a pomlky
 • Kačena divoká
 • Už ty pilky dořezaly – poslech

Tělesná výchova

 • Pobyt venku
 • Vycházky

Doplňující informace pro rodiče

 1. Zkontrolujte a doplňte pomůcky.
 2. Zajistěte doplnění zameškaného učiva. Vypracované úkoly zasílejte v termínu.
 3. Sledujte zprávy na Edupage.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top