Týdenní plán od 9. 11. do 13. 11. 2020

Český jazyk

 • Český jazyk – učebnice na str. 36, 37, 38 – pročti si a některá cvičení splň na fólii nebo na papír.
 • Písemně do školního sešitu vypracuj cvičení na str. 36/ 3 a na str. 37/4.
 • Během týdne zveřejním video s probíraným učivem k procvičení – bude v odkazech – viz dole.

Čtení

 • Přečti si v Čítance str. 40, 43, 44.
 • Čtení vlastní knihy – prezentaci (autor, hlavní hrdina, děj..)přečtené knihy můžeš natočit na video a poslat. Dávám jedničky na Edu + lísteček do soutěže!

Psaní

 • Písanka – str.. 26, 27, 28
 • Diktát krátkých vět namluvím na video – bude v odkazech.

Matematika

 • Vypracuj v matematice str. 25, 26, 27.
 • Během týdne zveřejním video s probíraným učivem k procvičení – bude v odkazech – viz dole.
 • Video do geometrie zveřejním ihned začátkem týdne – bude v odkazech.

Prvouka

 • V učebnici si přečti str. 24, 25.
 • V pracovním sešitě vypracuj str. 26, 27.
 • Během týdne zveřejním video s probíraným učivem k procvičení – bude v odkazech – viz dole.

Pracovní vyučování

 • nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • nevyučuje se

Hudební výchova

 • nevyučuje se

Tělesná výchova

 • nevyučuje se

Doplňující informace pro rodiče

 1. Pokračuje distanční výuka.
 2. Ve čtvrtek a v pátek bude probíhat on-line výuka po skupinách (týmech). Každý tým má v kalendáři v TEAMS svůj určený čas. Prosím připojujte se přes kalendář.

Odkazy k procvičování učiva a videa

Český jazyk Matematika Prvouka VV a PV HV
Pořádek slov ve větě Procvičování +,- do 20 Rodina Kůň sv. Martina sv. Martin
Opakování: Druhy vět Čára křivá, rovná, lomená Členové rodiny Opět koník sv. Martina
Slova protikladná Přímá, lomená, křivá čára Rodina, rodokmen A zase jinak
Diktát vět – video Hmotnost, objem, délka – video Svatomartinská husa
Slovosled, slova protikladná – video Křivá, rovná a lomená čára – geometrie – video

 

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top