Týdenní plán od 16. 11. do 20. 11. 2020

Český jazyk

 • Opakování slov opačných a souznačných
 • Vyvození – slova nadřazená, podřazená, souřadná

Čtení

 • Čtení z Čítanky
 • Mimočítanková četba – Cesta na planetu Zet

Psaní

 • Psaní v písance
 • Opis, přepis z učebnice

Matematika

 • Opakování počítání do 20 s přechodem
 •  Číselná řada do 100 – počítání po jedné i po desítkách, čtení a zápis čísel
 • Rýsování přímých a lomených čar
 • Geometrické tvary x tělesa

Prvouka

 • Pokračování v kapitole: Rodina
 • Domácí mazlíčci

Pracovní vyučování

 • Skládání z papíru

Výtvarná výchova

 • nevyučuje se tento týden

Hudební výchova

 • nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Procházka v okolí školy

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí ( 16. 11.) mají děti ještě distanční výuku – vypracují zadání viz DÚ na EDUPAGE + proběhne poslední online výuka po týmech.
 2. V úterý je státní svátek.
 3. Od středy 18. 11. je obnovena prezenční výuka – podrobné informace o organizaci (příchody, odchody, rozvrh hodin …) bude zítra na EDUPAGE.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Psaní písmene E Počítání do 100 Rodinné oslavy
Slova nadřazená a podřazená Počítání po 10 do 100 Domácí mazlíčci
Slova podřazená Geometrická tělesa
Slova souřadná

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top