Týdenní plán od 9. 1. do 13. 1.

 

Český jazyk

 • Měkké souhlásky
 • Psaní diktátů a krátkých cvičení na ů/ú ve slovech a větách
 • Opis vět a doplňování y/i ve slovních spojeních

Čtení

 • Plynulé čtení, str. zadávány do úkolníčků
 • Básnička zpaměti – přednes

Psaní

 • Procvičování písmen podle písanky

Matematika

 • Počítání příkladů 24 + 30, 98 – 60
 • Slovní úlohy se zápisem do sešitu
 • Rýsování úsečky a měření úseček

Prvouka

 • Naše tělo, nemoc a úraz, zdraví
 • Učebnice str.38 – 39

Pracovní vyučování

 • Šití předního stehu

Výtvarná výchova

 • Co dělám nejraději

Hudební výchova

 • Písnička Dú kravičky, dú

Tělesná výchova

 • Sportovní hry – průpravné činnosti, akrobacie – kolébka, stoj na lopatkách
 • Závodivé hry v družstvech

Doplňující informace pro rodiče

Do geometrie potřebujeme stále 30cm pravítko a řádně ostrouhané tužky! Do Pv jehlu a nitě, nůžky.

Vybíráme 60 Kč na pohádku „V peřině“ v provedení 3D, na kterou pojedeme 31.ledna do kina v Krnově.

Dohlédněte na pravidelnou přípravu dětí na vyučování a potřebné školní pomůcky.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top