Týdenní plán od 2. 1. do 6. 1.

Český jazyk

 • Měkké souhlásky
 • Učebnice str.56-60
 • Opakování podle str.56

Čtení

 • Plynulé čtení a rychlá orientace v textu

Psaní

 • Psací písmenka podle písanky

Matematika

 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel
 • Písemné sčítání a odčítání, zkouška
 • Geometrie – opakování bod a úsečka

Prvouka

 • Člověk a jeho zdraví – naše tělo, vnitřní orgány, smysly, kostra

Pracovní vyučování

 • Zdokonalování navlékání nitě a uzlík – šití na papír

Výtvarná výchova

 • Malování na balící papír – zimní sporty

Hudební výchova

 • Písnička Marjánko, Marjánko

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

Vyučování začíná 3.ledna a jedeme opět hned na plavání.

Na středu budou děti potřebovat jehlu s větším ouškem, nitě nebo bavlnku a nůžky.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top