Týdenní plán od 8. září do 12. září 2014

Čtení

 • Poslech literárních textů pro děti – Písmenková čítanka, Prvňáček
 • Hláska písmeno: A a, O o, E e, U u – Živá abeceda str. 4 – 6, odkazy na týdenním plánu, PC

Psaní

 • Uvolňovací cviky – Písanka 1 str. 4 – 7
 • Říkanky, rozpočítadla

Matematika

 • Číselná řada, čtení čísel, obrázky
 • Dokreslování počtu – učebnice str. 4 – 8, odkazy na plánu

Prvouka

 • Školní režim – učebnice str. 5 a 6 (Kapitoly: Ve třídě a O přestávce)

Pracovní vyučování

 • Modelování – košík s ovocem

Výtvarná výchova

 • Obtisky listů a půlených jablek

Hudební výchova

 • Rozlišování: zvuků a melodie (poslech CD)
 • Měla babka – zpěv a pohyb (mazurka)
 • Japonská myší polka – opakování zpěvu a jednoduchého pohybu 

Tělesná výchova

 • Nástupy do dvojřadu a zástupu
 • Obratnost a rychlost – překážková dráha
 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

1. Připomínám, že ve středu 10. září v 16.15 se koná třídní schůzka (učebna 1. B).

2. Doplňte dětem chybějící pomůcky do výtvarné, tělesné a pracovní výchovy.

3. Opatřete dětem foliovou zapínací složku – formát A4 (ať do ní mohou vložit složku na písmena a zapnout).

4. V průběhu týdne dám dětem do složky další písmena, nastříhejte jim je.

5. Úkoly mají děti zapsány na ELCE a zároveň označené červenou  hvězdičkou v písance nebo v učebnici.

6. Od pondělí již nemáme zkrácené vyučování. Každý den děti končí v 11.25, ve čtvrtek ve 12.00.

Alena Václavíková, třídní učitelka

 

Odkazy na procvičování učiva

Matematika Čtení Prvouka
Doplň řadu Hláska, písmeno A O veliké řepě
Počítáme do pěti Písmenko O O přestávce 
Back To Top