Týdenní plán od 1. 9. do 5. 9. 2014

Čtení

 • Sluchové rozlišení hlásek, rozpočítadla, říkadla
 • Přípravná cvičení sluchová, zraková
 • Příhody z prázdnin

Psaní

 • Uvolňovací cviky

Matematika

 • Číselná řada, dokreslování počtu
 • Číslicové pohádky

Prvouka

 • Orientace ve školní budově
 • Školní režim

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem, vystřihování – sluníčko

Výtvarná výchova

 • Základní barvy
 • Obtisky – květiny

Hudební výchova

 • Správné dýchání a výslovnost
 • Práce s říkadlem
 • Opakování písní z MŠ

Tělesná výchova

 • Poučení o bezpečnosti
 • Seznámení s cvičebními prostory
 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Zahájení školního roku 1. září 2014 v 7.45 v učebně 1. B.
 2. V úterý si děti přinesou i cvičební úbor, pomůcky do výtvarné výchovy a malý ručník (vše řádně označené).
 3. Vyučování bude od úterý 2. září do pátku 5. září končit v 11 hodin. 

Alena Václavíková, třídní učitelka

 

Odkazy k procvičování učiva

Matematika Čtení Prvouka
Spočítej předměty Vlevo, vpravo Jsem školák
  Písmeno A  
Back To Top