Týdenní plán od 8. 9. do 12. 9. 2014

Český jazyk

 • Věta a souvětí
 • Význam slov
 • Procvičování vyjmenovaných slov

 

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

 

Anglický jazyk

 • Návik správné výslovnosti
 • Barvy

 

Matematika

 • Zaokrouhlování
 • Sčítání, odčítání do 1000
 • Násobení, dělení

 

Vlastivěda

 • Česká republika

 

Přírodověda

 • Ekosystémy
 • Houby

 

Pracovní činnosti

 • Práce s drobným materiálem

 

Výtvarná výchova

 • Volné zachycení skutečnosti

 

Hudební výchova

 • Nácvik písně s pohybem

 

Tělesná výchova

 • Míčové a závodivé hry venku

 

Doplňující informace pro rodiče

 

 1. Ve středu 10. 9. se konají třídní schůzky.

                                Grčková L. tř. uč.

Back To Top