Týdenní plán od 8. 5. do 12. 5. 2023

Český jazyk

 • Shoda přísudku s podmětem
 • Shoda přísudku s několikanásobným podmětem
 • Čtení vlastních knih

Český jazyk – sloh

 • Vypravování – osnova

Matematika

 • Závisle a nezávisle proměnná
 • Slovní úlohy
 • G – vzájemná poloha 2 kružnic

Vlastivěda

 • Olomoucký kraj

Přírodověda

 • Rozmnožovací  soustava

Informatika

 • Zpracování textu (zpráva)
 • Psaní ZAV

Pracovní činnosti

 1. Základy stolování

Výtvarná výchova

 • Zaznamenání skutečnosti  (krajina)

Hudební výchova

 • Trampské písně
 • Poslechové činnosti

Tělesná výchova

 • Atletika – běh (nízký a polovysoký start)
 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Sledujte zprávy na Edupage.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top