Týdenní plán od 15. 5. do 19. 5. 2023

Český jazyk

 • Shoda přísudku s podmětem
 • Shoda přísudku s několikanásobným podmětem
 • Čtení vlastních knih – hrdina

Český jazyk – sloh

 • Reklama

Matematika

 • Závisle a nezávisle proměnná
 • Slovní úlohy s desetinnými čísly
 • G – tělesa

Vlastivěda

 • Moravskoslezský kraj

Přírodověda

 • Péče o zdraví, první pomoc

Informatika

 • Zpracování textu (zpráva, referát)
 • Psaní ZAV

Pracovní činnosti

 1. Pravidla stolování, prostírání

Výtvarná výchova

 • Sochařství, socha

Hudební výchova

 • Trampské písně
 • Poslechové činnosti
 • Základy hudební nauky

Tělesná výchova

 • Atletika – hod kriketovým míčkem
 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Sledujte zprávy na Edupage.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top