Týdenní plán od 8. 5. do 12. 5. 2023

Čtení

 • Procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov, vět
 • Hláska a písmeno Q, X, W – čtení slov
 • Čtení s porozuměním
 • Slabikář 3. díl str. 2 – 5

Psaní

 • Psací I, J, N, M
 • Písanka 3. díl 1 – 4
 • Opakování psacích písmen, slabik, slov – opisy, přepisy, diktát

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru 0 – 15
 • Číselná řada 16 -20, rozklad čísel do 20
 • Sčítání, odčítání do 20
 • Slovní úlohy
 • M str. 41 – 44

Prvouka

 • Opakování čas – hodiny, dny v týdnu, měsíce (test)
 • Léto
 • PS str. 61, 62

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Práce s ilustrací

Hudební výchova

 • Hudební hry
 • Hry na Orffovy nástroje – 2/4 a 3/4 takt

Tělesná výchova

 • Trenéři ve škole – házená

Doplňující informace pro rodiče

 • Pondělí 8. 5. Státní svátek
 • Úterý 9. 5. Sokolníci – v rámci vyučování, platba 50 Kč je zadána na EduPage
 • Při čtení doma dbejte na plynulost, šikovnější čtenáři trénují dodržování teček, otazníků za větou
 • V matematice trénujte pamětné počítání bez prstů do 15, zdatnější počtáři zvládnou i do 20
 • Denně kontrolujte pouzdra, denně řeším neostrouhané tužky a pastelky!
 • 9. 6. Školní  výlet – platba je zadána na EduPage

Kateřina Jalama, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO

Back To Top