Týdenní plán od 8. 4. do 12. 4. 2024

Český jazyk

 • Opakování abecedy
 • Opakování psaní ú,ů
 • Opakování tvrdých a měkkých souhlásek
 • Opakování spodoby
 • Opakování slabik dě, tě, ně
 • Vyvození slabik bě, pě, vě mě

Čtení

 • Plynulé čtení bez chyb
 • Porozumění čteného
 • Tiché čtení s pochopením
 • Návštěva knihovny – čtvrtek

Psaní

 • Opis, přepis, diktát na dě, tě, ně – viz uč.

Matematika

 • Počítání do 100 – opakování a prověřování (test)
 • Násobení 2
 • Vyvození dělení 2

Prvouka

 • Jaro
 • Hospodářská zvířata
 • Dokončení kapitoly – brzy bude následovat test

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí si děti přinesou vypraný cvičební úbor.
 2. Na závěrečný školní výlet jedeme 31. 5. (pátek) do Ostravy do Malého světa techniky. Cena za vstup 120,- Kč + cesta  180,- (vlak, tramvaj..). Vybírám 300,- Kč. Posílejte na účet školy.
 3. Třídní individuální schůzky budou 18. 4. od 15:30 h. Připravím rezervační systém.
 4. Ve čtvrtek 11. 4. půjdeme v rámci hodiny čtení navštívit místní knihovnu.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Prvouka Matematika
Doplňování  bě, pě, vě, mě Hospodářská zvířata Jarní procvičování násobení 2
Známkovaný diktát na bě, pě, vě, mě Další procvičování hospodářských zvířat Násobení 2 – pexeso
Kvíz na bě, pě, vě, mě

Další procvičování

Opakování – jaro

 

Procvičování násobení 2

Práskni krtka – nás. 2

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top