Týdenní plán od 15. 4. do 19. 4. 2024

Český jazyk

 • Opakování řazení dle abecedy
 • Opakování druhů vět
 • Opakování psaní ú,ů,u
 • Opakování T a M souhlásek
 • Opakování spodoby
 • Opakování psaní slabik dě, tě, ně
 • Docvičování psaní slov se skupinami bě, pě, vě, mě
 • Vypravování

Čtení

 • Tiché čtení s pochopením
 • Hlasité čtení s výrazem

Psaní

 • Opis, přepis

Matematika

 • Počítání do 100
 • Násobení a dělení 2
 • Test z násobení a dělení 2
 • Vyvození násobilky 3

Prvouka

 • Hospodářská zvířata
 • Kapitola Jaro – test
 • Domov, naše vlast

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve středu 24. 4. dopoledne jedou vybraní žáci na Štafetový pohár do Krnova.
 2. Ve středu 24. 4. odpoledne nás čeká další třídní akce, a to výlet do Opavy do Slezského muzea, na edukační program: Podle nosa poznáš kosa. Souhlasy s informacemi přinesou děti během týdne.
 3. Na závěrečný školní výlet jedeme 31. 5. (pátek) do Ostravy do Malého světa techniky. Cena za vstup 120,- Kč + cesta  180,- (vlak, tramvaj..). Vybírám 300,- Kč. Posílejte na účet školy.
 4. Třídní individuální schůzky budou 18. 4. od 15:15. Rezervační systém viz EDU.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Skupiny dě, tě, ně Násobení 2 – pexeso Jaro na zahradě
Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě Dělení 2 – pexeso Živočichové na jaře
Další docvičování těchto skupin Násobení a dělení 2 Změny v přírodě na jaře
Poslední docvičování bě, pě, vě, mě Násobky 3 Naše vlast

 

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top