Týdenní plán od 8. 4. 2024 do 12. 4. 2024

Čtení

 • Procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov, vět
 • Písmeno a hláska F, f, G, g
 • Čtení s porozuměním
 • Slabikář 2. díl str. 37 – 41

Psaní

 • Docvičení psaní c, nácvik psacího h, psaní slabik, slov a vět s probranými písmeny
 • Písanka 2. díl str. 27 – 31

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru 0 – 10
 • Sčítání, odčítání do 15
 • Slovní úlohy, rozklady
 • M str. 24 – 27

Prvouka

 • Jaro – vycházka
 • Čas – minulost, současnost, budoucnost
 • PS str. 53 – 54

Pracovní vyučování

 • Včely

Výtvarná výchova

 • Vycházka – průběžné rozvíjení smyslu pro krásu přírody a vztah k životnímu prostředí

Hudební výchova

 • Nota celá
 • Zpěv známých písní

Tělesná výchova

 • Trenéři do škol – gymnastika

Doplňující informace pro rodiče

 • 18. 4. 2024 v době od 15:30 do 17:30 se budou konat informační třídní schůzky
 • V podělí 8. 4. 2024 jdeme s dětmi na jarní vycházku v blízkosti školy (vhodné oblečení a obuv)
 • Denně kontrolujte pouzdra, pomůcky do školy, dětem dopisují fixy na tabulku, chybí hadříky na tabulku a tužky č. 2
 • Trénujte pamětné počítání bez prstů do 15
 • Pravidelně čtěte
 • Postupně můžete zasílat platbu na školní výlet do Ostravy, Skalka (předpis platby v Edupage)

Hana Škrochová, třídní učitelka

 

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika Prvouka
Karty – čtení slov s F, f +, – do 10 Rodiny domácích zvířat
Hláska a písmeno G, g Pyramidy do 15 Části rostlin – opakování
Sl. fotbal s g +, – do 15 Části stromu
Čtení slov s G, g Slovní úlohy do 15 Druhy hodin
Co děti dělají? – přiřazuj Pro šikovné počtáře Poznáš minulost, současnost, budoucnost?
Back To Top