Týdenní plán od 1. 4. 2024 do 5. 4. 2024

Čtení

 • Procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov, vět
 • Písmeno a hláska CH, ch, F, f
 • Čtení s porozuměním
 • Slabikář 2. díl str. 31 – 34

Psaní

 • Nácvik au, eu, c –  psaní  slabik a slov s probranými písmeny
 • Písanka 2. díl str. 21 – 25
 • Opakování psacích písmen, slabik, slov – opisy, přepisy, diktát

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru 0 – 10
 • Číselná řada 0 – 20
 • Porovnávání čísel, rozklad čísel do 15 (10 + 2,…)
 • Slovní úlohy
 • Sčítání, odčítání do 15
 • M str. 19 – 23

Prvouka

 • Sporty a aktivity na jaře
 • Jarní rostliny a zvířecí rodiny
 • PS str. 51, 52

Pracovní vyučování

 • Hospodářská zvířata – práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Hudebně výrazové prostředky

Tělesná výchova

 • Trenéři do škol – gymnastika

Doplňující informace pro rodiče

 • Denně kontrolujte pouzdra, pomůcky do školy, dětem dopisují fixy na tabulku, chybí hadříky na tabulku a tužky č. 2
 • Trénujte pamětné počítání bez prstů do 15
 • Pravidelně čtěte
 • Postupně můžete zasílat platbu na školní výlet do Ostravy, Skalka (předpis platby v Edupage)

Hana Škrochová, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika Prvouka
Slova s Ch – trénuj čtení Strašidelné počítání do 20 Pexeso – jarní rostliny
Věty s Ch Počítání se zvířaty do 20 Rodiny domácích zvířat
Hláska a písmeno F, f Číselná osa – přiřaď číslo Opakování domácích zvířat
Slovní fotbal – F

Slova s F – čtení

Pohádkové puzzle
Back To Top