Týdenní plán od 8. 4. 12. 4. 2024

Český jazyk

 • Zájmena – opakování
 • Skloňování já, ty, my, vy
 • Číslovky – druhy

Český jazyk – sloh

 • Dopis, zpráva na záznamníku

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Sčítání a odčítání zlomků
 • Slovní úlohy
 • Geo – opakování učiva – jednotky, úhly, osa úhlu

Vlastivěda

 • Karlovarský kraj

Přírodověda

 • Vylučovací soustava
 • Úkoly v prac. sešitě

Informatika

 • Psní Zav
 • Vlastní bloky a jejich vytváření, kombinace procedur

Pracovní činnosti

 • Příprava sadby

Výtvarná výchova

 • Funkce barev světlých a tmavých, teplých a studených k dotváření prostoru

Hudební výchova

 • Seznam písní, doprovod

Tělesná výchova

 • Gymnastika, pohybové hry, nácvik štafetového běhu

Doplňující informace pro rodiče

V tomto týdnu opakujeme učivo na písemné práce. Na středu mají žáci opakovat geometrii podle sešitu.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Jazyk český Zájmena Druhy číslovek Přídav. jména – druhy
Matematika Sčítání zlomků Aritmetický průměr Povrch kvádru
Vlastivěda Karlovarský kraj Karlovarský kraj 2 Středočeský kraj – opak.
Přírodověda Vylučovací soustava Kvíz Vylučovací soustava
Back To Top