Týdenní plán od 1. 4. do 5. 4. 2024

Český jazyk

 • Druhy zájmen a skloňování
 • Přídavná jména – koncovky
 • Číslovky

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Aritmetický průměr
 • Jednotky času, délky, hmotnosti a objemu
 • Úhel – osa úhlu, vzorce po výpočty obvodu, obsahu a povrchu

Vlastivěda

 • Středočeský kraj
 • Povrch ČR – opakování

Přírodověda

 • Trávicí soustava, zdravá životospráva
 • Vylučovací soustava

Informatika

 • Nevyučuje se

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem, pěstování přísad

Výtvarná výchova

 • Experimentální činnost s využitím dekorativní tvorby v bytovém prostředí

Hudební výchova

 • Akordy, melodie vzestupná a sestupná

Tělesná výchova

 • Turnaj ve vybíjené

Doplňující informace pro rodiče

 1. 4. Velikonoční pondělí – pomlázka
 2. 4. vyučování podle rozvrhu – kontrolujte si pomůcky, úbor do Tv.                                                                                                                                                                                                                                                                               Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Vlastivěda – Praha , Praha , kraje , povrch ČR , Slepé mapy ,

Přírodověda – Jak jíst zdravě , orgány našeho těla ,

Matematika – jednotky času , hmotnosti , obvody ,

Jazyk český – zájmena , ona, naše , číslovky řadové , číslovky určité a neurčité ,

Back To Top