Týdenní plán od 8. 2. do 12. 2. 2021

 • Vyjmenovaná slova po P
 • Vyjmenovaná slova po M – procvičování
 • Sloh – práce se slovy – vymýšlení příběhu
 • Čtení – nácvik a recitace básně
 • Psaní –  Písanka 2 – str. 1, 2 – opis, přepis, úhledné a čitelné písmo

Anglický jazyk

 • My toys 2 – I´ve got a ball

Matematika

 • Jednotky délky, objemu, hmotnosti – upevňování
 • Pamětné sčítání a odčítání čísel do 1 000
 • Slovní úlohy
 • G – Kruh, kružnice

Prvouka

 • Podmínky života na Zemi – Půda

Pracovní činnosti

 • Pomoc v domácnosti

Výtvarná výchova

 • Ilustrační kresba

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Vycházky a hry v přírodě

Doplňující informace pro rodiče

 1. Sledujte zprávy na Edupage.
 2. Omlouvejte absenci dítěte.
 3. Odesílejte hotové práce dětí průběžně a v termínu.
 4. Zkontrolujte a doplňte chybějící nebo nefunkční pomůcky.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top