Týdenní plán od 25. 1. do 29. 1. 2021

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po M – procvičování
 • Sloh – vyprávění o obrázku
 • Čtení – nácvik a recitace básně
 • Čtenářský sešit – prezentace knihy a zápis do čtenářského sešitu
 • Psaní – str. 31, 32 – opis, přepis, úhledné a čitelné písmo

Anglický jazyk

 • Colin in Computerland
 • Test unit 4

Matematika

 • Jednotky délky, objemu, hmotnosti
 • Pamětné sčítání a odčítání čísel do 1 000
 • Zaokrouhlování trojciferných čísel na 10, 100
 • Slovní úlohy
 • Procvičování násobení a dělení v oboru do 100
 • G – čtyřúhelníky, čtvercová síť

Prvouka

 • Podmínky života na Zemi – voda, vzduch
 • Koloběh vody v přírodě

Pracovní činnosti

 • Pomoc v domácnosti

Výtvarná výchova

 • Ilustrační kresba

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Vycházky a hry v přírodě

Doplňující informace pro rodiče

 1. Sledujte zprávy na Edupage.
 2. Omlouvejte absenci dítěte.
 3. Odesílejte hotové práce dětí průběžně a v termínu.
 4. Zkontrolujte a doplňte chybějící nebo nefunkční pomůcky.
 5. V pátek 29. 1. jsou pololetní prázdniny, od 1. 2. do 5. 2. mají děti jarní prázdniny.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top