Týdenní plán od 8. 2. do 12. 2. 2021

Český jazyk

 • Opakování podstatných jmen
 • Shoda přísudku s podmětem
 • Přídavná jména

Český jazyk – sloh

 • Tiskopisy

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Desetinná čísla
 • Dělení dvojciferným číslem
 • Jednotky obsahu

Vlastivěda

 • Hospodářství evropských států
 • Evropské státy a města

Přírodověda

 • Mírný pás – opakování
 • Polární pás

Informatika

 • ZAV
matematika český jazyk přírodověda
sčítání a odčítání desetinných čísel koncovky podstatných jmen přídavná jména tvrdá mírný podnebný pás
dělení druhy přídavných jmen polární pás – prezentace
Back To Top