Týdenní plán od 8. 11. do 12. 11.

Čtení

 • Vyvození hlásky J a Y
 • Pohádky k písmenkům
 • Procvičování slabik a slov ve složkách – nutné procvičovat doma
 • Skládání slov – dvojslabičná z probraných hlásek

Psaní

 • Psaní l
 • procvičování e, i, u, m, mi, mu – na tabulkách

Matematika

 • Vypracování pracovního listu – samostatná práce dětí
 • Počítání – hra na autobus
 • Tvoření slovních úloh – práce ve dvojicích

Prvouka

 • Moje rodina – příbuzní, pomoc rodičům, rozdělení úkolů v rodině
 • Děti si mohou přinést vlastní fotografie
 • Vypracování úkolů na pracovním listu

Pracovní vyučování

 • Vystřihovánka a skládanka z papíru

Výtvarná výchova

 • Obrázek z usušených listů, dokreslení černým pastelem

Hudební výchova

 • Písníčka Bude zima bude mráz
 • Nácvik koled
 • Poslech CD

Tělesná výchova

 • Nácvik kotoulu vpřed ze dřepu
 • Hra na veverky a kuny, na pneumatiky a špendlíky
 • CHytání míče – hra na jelena

Doplňující informace pro rodiče

Podepisujte notýsky. Ve středu 10.11. se těším na Vaši návštěvu na třídní schůzce v době od 15.30 do17.30 ve třídě, můžete přijít s dětmi – budeme hodnotit 1. čtvrtletí školního roku.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top