Týdenní plán od 15. 11. do 19. 11.

 

Čtení

 • Docvičení slabik a slov z Živé abecedy
 • Skládání slov s hláskou J a Y
 • Tvoření vět  se dvěma, třemi slovy
 • Seznámení s tečkou, vykřičníkem a otazníkem

Psaní

 • Písmeno s
 • Procvičování slabik a písmen

Matematika

 • Číslo 6
 • Číselná řada, doplňování číslic od nuly do šesti
 • Sčítání a odčítání do 5 bez ukazování na prstech

Prvouka

 • Vyprávění o rolích v rodině podle obrázků z učebnice a vlastních prožitků
 • Pomoc a spolupráce členů rodiny, zaměstnání rodičů

Pracovní vyučování

 • Vystřihovánka

Výtvarná výchova

 • 17.11. státní svátek nevyučuje se

Hudební výchova

 • Písnička První sníh
 • Dlouhý a krátký tón
 • Říkadlo Houpy, houpy

Tělesná výchova

 • Nácvik kotoulu vpřed ze dřepu, stoj na lopatkách, podbíhání dlouhého švihadla

Doplňující informace pro rodiče

Prosím o kontrolu složek s písmenky, pokud odcházíte s dětmi ze šatny, dodržujte stanovená pravidla a dbejte o ukládání přezůvek do tašek a zavěšení na věšáky. Procvičování  počítání a čtení slabik a slov najdete také na www.spolecnaskola.cz

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

 

 

 

Back To Top