Týdenní plán od 8. 11. do 12. 11. 2021

Čtení

 • Procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov.
 • Čtení vět
 • Hláska a písmeno I, i, í, slabiky s I, Í.
 • Skládání ze složek.
 • Živá abeceda str. 48-56, Zdokonalujeme čtení str. 30-34.

Psaní

 • Uvolňovací cviky – dolní zátrh, opakování cviků.
 • Základní hygienické návyky při psaní.
 • Písanka str. 26-29.

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru čísel do 5.
 • Nácvik psaní číslice 0.
 • Nácvik psaní sloupečků s příklady – úprava.
 • Rozklad čísel.
 • PS str. 44-48.

Prvouka

 • Role členů rodiny.
 • PS str.  20-21.

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem – husa.

Výtvarná výchova

 • Pavučina.

Hudební výchova

 • Nácvik písně Maličká su.
 • Už Martin na bílém koni.
 • Ukolébavka.

Tělesná výchova

 • Akrobacie – kotoul vpřed.

Doplňující informace pro rodiče

 • 18. 11. od 15:30 do 17:30 se uskuteční konzultační schůzka.
 • Dbejte při všech činnostech na správnou výslovnost dětí. Trénujte podle sešitů z logopedie denně!

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ  
Čtení                                           Matematika                                        Prvouka                                             HV
První hláska Rozkládej! Moje rodina Já jsem muzikant
Hláska a písmeno I Procvičuj + a – Maličká su
Hledej slabiky Sčítání do 5
Čteme slova Odčítání do 5
Čteme věty Kočičí počítání
Najdi správnou slabiku Vláček
Back To Top