Týdenní plán od 1. 11. do 5. 11. 2021

Čtení

 • Procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov.
 • Slabiky a slova s P.
 • Hláska a písmeno U, u, slabiky s U.
 • Skládání ze složek.
 • Živá abeceda str. 41-48, Zdokonalujeme čtení str. 24-29.

Psaní

 • Uvolňovací cviky – dolní klička, horní zátrh.
 • Základní hygienické návyky při psaní.
 • Písanka str. 22-25.

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru čísel do 5.
 • Nácvik psaní číslice 5.
 • Nácvik psaní sloupečků s příklady – úprava.
 • Rozklad čísel.
 • PS str. 40-43.

Prvouka

 • Moje rodina.
 • PS str. 18 a 19.

Pracovní vyučování

 • Hnětení, válení, stlačování – modelovací hmota.

Výtvarná výchova

 • Vytváření prostorových útvarů – domeček.

Hudební výchova

 • Správné dýchání a výslovnost při zpěvu.
 • Nácvik písně Já jsem muzikant.

Tělesná výchova

 • Základní cvičební polohy, postoje, pohyby.

Doplňující informace pro rodiče

 • 5. 11. – 17:00 Halloweenský sraz – informace na hlavní stránce školy.
 • Denně procvičujte čtení a skládání. Pracujte po chvilkách, říkejte si s dětmi slova na počáteční písmena M, L, S, A, O, P.
 • Pravidelně kontrolujte pouzdra. Veďte děti k samostatnosti při přípravě do školy.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ  
Čtení                                           Matematika                                        Prvouka                                             HV
První hláska Počítej! Moje rodina Já jsem muzikant
Slabiky s P Obrázkové počítání
Hláska a písmeno U Počítáme do 5
Poznáváme U Sčítání do 5
Číselná řada do 5
Parašutisté
Back To Top