Týdenní plán od 7. do 11. května 2012

Český jazyk

 • Nevyučuje se

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Procvičování násobení a dělení mimo obor násobilky

Prvouka

 • Lidský vývoj
 • Uč.str. 64 a 65

Pracovní činnosti

 • Dopravní hřiště

Výtvarná výchova

 • Dokončení dárku pro maminku

Hudební výchova

 • Ředitelské volno

Tělesná výchova

 • Dopravní hřiště

Doplňující informace pro rodiče

 •   9. 5. – dopravní hřiště Krnov (odjezd 7:23 od školy, návrat v 10:54), vhodné oblečení, svačina, pití, pláštěnka
 • 10. 5. – třídní schůzky od 15.30 do 17.30
 • 10. 5. – sběrný den
 • 10. 5. – český jazyk nahrazen prvoukou
 • 11. 5. – společná vycházka žáků 1. stupně, podrobnosti ve škole

    Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top