Týdenní plán od 7. do 11. 2. 2022

Čtení

 • Procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov, vět.
 • Hláska a písmeno C.
 • Čtení s porozuměním.
 • Slabikář str. 2-5.

Psaní

 • Slabiky a slova s n, písmeno v.
 • Písanka 1. díl str. 51-56.
 • Opakování psacích písmen, slabik, slov – opisy, přepisy, diktát.

Matematika

 • Sčítání v oboru 0-9.
 • Slovní úlohy, desetiminutovky.
 • Fixace pamětných spojů, rozklady čísel.
 • PS str. 36-39.

Prvouka

 • Mé zájmy, mé koníčky.
 • PS str. 42 a 43.

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem – zimní krajina.

Výtvarná výchova

 • Práce s ilustrací.

Hudební výchova

 • Správné dýchání a výslovnost při zpěvu. Nácvik písně Ptala se Zuzana Kuby.
 • Poslech : Co je to škola.

Tělesná výchova

 • Manipulace s míčem odpovídající velikosti.

Doplňující informace pro rodiče

 • Kontrolujte dětem pravidelně pomůcky do vyučování – fixy na tabulku, vyčištěné fólie, ostrouhané tužky a pastelky.
 • Trénujte pamětné počítání, pravidelně čtěte.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

 

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Čtení                                           Matematika                                        Prvouka                                            
Hláska a písmeno C Pexeso + do 8 Čistota
Čtení s porozuměním – povolání Pexeso – do 8 Části těla
Čtení s porozuměním – dvojhlásky Porovnávání čísel Kostra
Skládej slova – anagram Sčítání do 9
Slova s hláskou c Počítej se sovičkami
Přiřaď obrázek Křížovky
Čti slova + do 9
Psaní – v Slovní úlohy
Psaní – n
Back To Top