Týdenní plán od 7. 9. do 11. 9. 2015

Český jazyk

 • Národní jazyk, opakování vyjmenovaných slov.
 • Umělecký text, báseň.

Český jazyk – sloh

 • Vypravování.

Anglický jazyk

 • Opakování slovní zásoby ze 4. ročníku.

Matematika

 • Opakování učiva 4. ročníku; pamětné i písemné sčítání a odčítání.

Vlastivěda

 • Opakování z českých dějin.

Přírodověda

 • Opakování učiva 4. ročníku.

Pracovní činnosti

 • Bezpečnost a hygiena.

Výtvarná výchova

 • Vytváření kontrastu přírodních forem a pozadí.

Hudební výchova

 • Rozlišování hlasového rozsahu.
 • Rodné údolí.

Tělesná výchova

 • Poučení o bezpečnosti, hygiena při pohybových aktivitách, první pomoc, fair play, patologické jevy, prevence šikany.

Doplňující informace pro rodiče

 • Vybíráme: 82 ,- Kč na sešity, 100,- Kč na Vv a Pv.
 • Dokupte dětem tabulky a fixy.
 • Třídní schůzky se budou konat 17. 9. 2015.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top