Týdenní plán od 7. 6. do 11. 6.

 

Český jazyk

 • Věta jednoduchá – holá a rozvitá
 • Souvětí
 • Čtení z alterové čítanky
 • Sloh – zážitek ze třetí třídy
 • Psaní – dokončení úkolů v písance

Anglický jazyk

 • Abeceda
 • Poslech pohádky, rozhovor, překládání textů

Matematika

 • Pamětné počítání do tisíce
 • Slovní úlohy
 • Geometrie – opakování

Prvouka

 • Pečujeme o své tělo – zdravý životní styl
 • VP – Biologie člověka
 • VP – Záchranný kruh

Pracovní činnosti

 • Návštěva zámeckého parku v Linhartovech

Výtvarná výchova

 • Tráva – růst, vůně, smyslové vnímání, život v trávě – pozorování
 • Zaznamenání prožitku na papíře – tužkou, uhlem

Hudební výchova

 • Poslech CD, opakování písní

Tělesná výchova

 • Pohyb na čerstvém vzduchu, atletické disciplíny, dálkový pochod

Doplňující informace pro rodiče

V pátek se naše třída opět vypraví do Linhartov na novou expozici do zámku. Na celodopolední vycházku musí mít žáci vhodnou obuv, svačinu a pití. V případě špatného počasí se budeme učit a vycházka bude přesunuta na jiný termín. Během tohoto týdne zopakujeme učivo a napíšeme si kontrolní práce z matematiky a jazyka českého. Nezapomeňte 150 Kč na pracovní sešity do 4.ročníku.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

 

Back To Top