Týdenní plán od 14. 6. do 18. 6.

 

Český jazyk

 • Opakování učiva 3. ročníku
 • Test z vyjmenovaných slov a slovních druhů
 • Čtení podle zájmu dětí
 • Sloh – páteční návštěva v zámku

Anglický jazyk

 • Opakování učiva, poslech a překlad
 •  rozhovor, slovní zásoba

Matematika

 • Jednotky délky, hmotnosti a objemu
 • Opakování učiva 3. roč.
 • Geometrie – opakování podle písemných zadání na kartičkách

Prvouka

 • Zdravověda
 • Dokončování úkolů v pracovních sešitech
 • Opakování – ústní prověřování znalostí učiva 3. roč.

Pracovní činnosti

 • Rostliny na zahradách – jejich ošetřování
 • Hrajeme si s tělesy – stavby

Výtvarná výchova

 • Těšíme se na prázdniny – volné téma – pastelky

Hudební výchova

 • Poslech současné hudby podle výběru žáků
 • Hodnocení pěvecké dovednosti

Tělesná výchova

 • Atletické disciplíny, překážková dráha, soutěže družstev, míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

Do konce týdne budeme vybírat ještě za nezaplacené pracovní sešity do 4. ročníku.Během týdne bude vyúčtován školní výlet a děti budou mít v ŽK vše zapsáno, prosím o podpisy. Kontolujte učebnice, předávat je budeme 24. 6. Za pěkného počasí budeme častěji chodit ven, prosím o včasné omluvy v případě nepřítomnosti žáků ve škole!

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

 

Back To Top