Týdenní plán od 7. 6 . do 11. 6. 2021

Čtení

 • Plynulé, výrazné čtení.
 • Trénování čtení předložek.
 • Pokračování  v čítance.

Psaní

 • Diktát písmen, opisy a přepisy textu.
 • Písanka str. 6-11.

Matematika

 • Dokončení pracovního sešitu.
 • Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu.
 • Slovní úlohy, odpovědi.

Prvouka

 • Léto na zahradě a v lese.
 • Prvouka str. 76.
 • Focení lučních květin.

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem.

Výtvarná výchova

 • Vztahy postavy a prostředí.

Hudební výchova

 • Tanečky, rytmizace, hudební nástroje.

Tělesná výchova

 • Atletika, skok.

Doplňující informace pro rodiče

 1. V úterý 8. 6. se fotíme (cena fotografie 50 Kč).

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Čtení Matematika Prvouka
Vylušti hádanky Sčítání a odčítání do 20  Léto na zahradě
Kvíz ze čtení Odčítání na čas Luční rostliny
Učím se číst Doplň příklady Kvíz
Vyber správné slovo Střílečka Ovoce
Skládej slovo Slovní úlohy Léto v lese
Back To Top