Týdenní plán od 30. 5.do 4. 6. 2021

Čtení

 • Čtení s porozuměním.
 • Moje čítanka str. 20 -27.

Psaní

 • Opisy a přepisy.
 • Zelená písanka.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu.
 • Slovní úlohy.
 • Vyvození přechodu do 20.

Prvouka

 • Roční období – léto.

Pracovní vyučování

 • Pracovní postupy – přípravy pokrmu ve cvičné kuchyňce.

Výtvarná výchova

 • Vztah postavy a prostředí.

Hudební výchova

 • Rytmizace, hra na zvonkohru.

Tělesná výchova

 • Atletika.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Prosím kontrolujte dětem pouzdra (fixy, mazátka, ostrouhané tužky a pastelky).
 2. Každý den čtěte, klidně i své knihy (plynulé a hlasité čtení).

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Čtení Matematika Prvouka
Anagram + a – do 20 Léto
Čtení s porozuměním Odčítání na čas Luční rostliny
Slabiky bě, pě, vě, mě Sudoku Léto na zahradě
Čti a přiřaď Nákup Rostliny
Čtení vět Ovoce
Back To Top